Ажилчдын санал асуулга

Таны овог нэр *

Таны эрхэлж буй албан тушаал ? *

Та энэ компанид хэдэн жил ажиллаж байна вэ? *

Таны төрсөн он сар өдөр ? *

Таны хувьд компаний ерөнхий үйл ажиллагааг зөвхөн 1 сонголтоор дүгнэж хэлнэ үү? *

Таны бодлоор аль аль сонголт компаний ашиг орлого, ирээдүйн хөгжилд хэрэгтэй гэж бодоэ байна? *

Та өөрийн ажиллаж буй компани, хийж буй ажил, хамт олонд хэр сэтгэл хангалуун байдаг вэ? *

Сэтгэл маш өндөр БоломжийнДунд зэрэгМуу
100
80
50
0
Хийж буй ажилдаа
Компаний ерөнхий үйл ажиллагаанд
Хэрэв бусад бол тодорхой: